Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

 

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

 Laatste Nieuws

Jaarthema 2018

De bijbel en de vrouw

Vrouwen van nu en de bijbel

 Martha  toen ze afscheid nam van de NLVB

Enkele foto's van Katharina's tafel 


 


 

 

4790