Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond. De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode, als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, met een open oog voor de wereld om haar heen; vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF) en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Hieronder enkele foto´s van de studiedag 2017.

 

 

 Laatste Nieuws

 

12 augustus 2017

“Here we stand” Women’s festive day in Wittenberg.

Deze dag zijn speciaal de vrouwen welkom om het feest van de reformatie te vieren en daarin de rol van vrouwen in de geschiedenis te gedenken en vorm te geven. Dan komen wij met vrouwen van overal op de wereld bij elkaar om te bidden, denken, zingen, dansen en met elkaar reformatie en vrouw-zijn te vieren. Een dag om niet te missen zet hem in uw agenda! Op deze dag zijn er naast de feestelijke diensten, workshops, tentoonstellingen, een groot podium op de markt van Wittenberg, een feest en een dienst met internationale gasten.
Vanuit het bestuur van de NLVB willen wij met minstens één auto vol vrouwen naar deze dag toegaan. Uiteraard kan dat niet voor één dag.Wij vertrekken van uit Nederland op vrijdag 11 augustus en komen zondag terug. Dat houdt in dat wij 2 overnachtingen zullen hebben. Wie meer wil weten en zich hiervoor op wil geven, kan contact opnemen
met ds. Marlies Schulz, mjaschulz@kpnmail.nl.
 

 

23 september Vrouwenmaaltijd

Op 23 september willen wij graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren.
Samen met de vrouwen van de
OKViB (oud katholieke vrouwen in beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert
u de datum alvast!?.
In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie.
Fannie Hafkamp
 

 

 

 

 

 


 

 

3312